Renhold - som forventet

Våre renholdere er dyktige og erfarne medarbeidere som er opptatt av å leverer kvalitet. Med vår erfaring har vi alltid et god utgangspunkt for å levere kvalitetsrenhold - hver gang.

Utvelgelse av oppdrag

Vi er selektive i valg av kunder. Type lokaler, antall kvadratmeter, antall ansatte og geografisk beliggenhet vurderes for hvert oppdrag. Vi søker kunder vi vet vil bli tilfredse med den kvaliteten vi leverer. Kunder som krever stabilt og godt renhold til faste intervaller, utført av en fast og erfaren renholder. Kunder som er villige til å betale riktig pris hvis kvaliteten er god og stabil.

Renhold selektivitet
Renhold befaring

Befaring og renholdsplan

Våre kunders krav og behov er alltid forskjellige. Ethvert rengjøringsoppdrag krever en kort befaring i kundens lokaler før tilbud og kravspesifikasjon kan utarbeides.

Våre erfarne rådgivere setter sammen løsningen i samarbeid med kunden.

Våre renholdere

Renholdet utføres av uniformert renholder som er ansatt i vårt selskap og som har godkjent ID og er pålagt taushetsplikt. Renholdet utføres i normal arbeidstid uten unødvendige forstyrrelser, eventuelt etter arbeidstid dersom kunden foretrekker dette.

Ønsker forslag til renholdsløsning

Vi skal utføre presis og avtalt service, som vi er stolte av - hver gang!

Fyll ut informasjon og vi vil utarbeide et uforpliktende forslag til løsning og tilbud.

"*" indicates required fields

Address*