Planter til kontor

Planter til kontoret i dekorative krukker gir en "velkommen til oss følelse" og hever profilen i kontorlandskap, ankomstområder og ventesoner.

Planter skaper levende rom

Levende planter vil kunne skjerme arbeidsplasser, hindre innsyn og dele opp områder i kontorlandskapet og vandresoner. En rekke undersøkelser viser dessuten at levende planter gir helsemessige gevinster, reduserer fravær og fører til økt trivsel blant ansatte.

Planter skaper levende rom 1286-884
Potter og planter 1286-884

Potter og planter

Vi tilbyr et meget bredt utvalg av potter og kontorplanter og skreddersyr løsninger. Våre forslag tar utgangspunkt i hva kunden ser for seg. Vi tilpasser dette i forhold til lokaler, plantenes levevilkår og krav til lys og temperatur.

Plantevegg og mose

Vi leverer veggmontert løsninger, frittstående moduler og mindre innramminger. Gevinsten er:

  • Redusert støy.
  • Økt luftfuktighet.
  • Et levende grønt preg.

Montering av plante- og mosevegger leveres i både rammer og etter spesialmål. Mosen er hentet fra naturen og består av forskjellige arter som er behandlet miljøvennlig for å bevare dens levetid i et kontormiljø. 

Plante- og mosevegger benyttes i lokaler som en del av interiøret, som utsmykning, men også som lyddemping og skjerming av arbeidsplasser, gangsoner og sosiale møteplasser i lokalet.

Mosevegg 1286-884
Planteservice

Planteservice - et faglig ansvar.

Skal planter forbli frodige og vokse jevnt kreves kunnskap utover det å vanne i ny og ne. Dette er kunnskap som våre planteforvaltere har opparbeidet over flere år gjennom kursing, faglig opplæring og erfaring.

Ved hvert servicebesøk leveres Servicerapport som bekreftelse på utført vedlikehold:

  • Vanning, gjødsling, etterfylling av jord og rengjøring av potter og planter
  • Beskjæring og oppbinding, fjerning av dødt bladverk
  • Vending av planter mot sollyset
  • Kontroll av plantesykdommer og utskifting av planter ved behov

 

BYTTEGARANTI

Byttegaranti er inkludert i alle våre avtaler. Dette innebærer at planter som eventuelt dør eller viser tydelige tegn på mistrivsel, vil bli byttet ut av planteforvalter kostnadsfritt.

Ønsker forslag til planteløsninger og potter

Vi skal utføre presis og avtalt service, som vi er stolte av - hver gang!

Fyll ut informasjon og vi vil utarbeide et uforpliktende forslag til løsning og tilbud.

"*" indicates required fields

Address*