Løsninger for et triveligere arbeidsmiljø

Servix plantedekor leverer komplette løsninger som bidrar til et triveligere og mer effektivt arbeidsmiljø.

dame-m-riktig-albue-bg-fix

Planter skaper levende rom

Levende planter vil kunne skjerme arbeidsplasser, hindre innsyn og dele
opp områder i kontorlandskapet og vandresoner. En rekke undersøkelser
viser dessuten at levende planter gir helsemessige gevinster, reduserer
fravær og fører til økt trivsel blant ansatte.

Planter
Hygiene

Hygiene satt i system

"Det mest besøkte rom" krever funksjonelle og tidsriktige løsninger.

Ansatte og gjester forventer at felles toalettrom både skal fungere og fremstå som hygieniske. Produkter og forbruksvarer må tilfredsstille brukernes krav til miljø- og hygienestandard, samt bidra til mindre irritasjon og en triveligere arbeidsdag.

Renhold som forventet

Våre renholdere er dyktige og erfarne medarbeidere som er opptatt av å levere kvalitet.

Svært mange bedrifter opplever dårlig kvalitet på renhold.Enten fordi kvaliteten ikke er stabil eller at renholdere skiftes ut hyppig.

Vår erfaring og utvelgelse av riktige renholdere gir oss mulighet til å levere kvalitetsrenhold som forventet - hver gang.

Renhold

Trenger din bedrift planter, hygiene eller renholdsløsninger?

Vi skal utføre presis og avtalt service, som vi er stolte av - hver gang!