Hygiene satt i system

Pålitelige hygieneløsninger og forbruksvarer som tilfredstiller helse- og miljøkrav bidrar til mindre irritasjon og en triveligere arbeidsdag. 

Hygiene satt i system

"Det mest besøkte rom" krever funksjonelle og tidsriktige løsninger.

Ansatte og gjester forventer at felles toalettrom både skal fungere og fremstå som hygieniske.

Hygiene løsninger

Helhetlig hygieneløsning

Ethvert toalettrom bør ha en helhetlig produktlinje. Vi tilpasser våre løsninger til bedriftens toalettrom slik at utstyret vi installerer både er praktisk for bruker og ikke er forstyrrende rent visuelt. Foruten regelmessig serviceoppfølging inkluderer vi leveranser av miljøvennlige forbruksvarer som såpe og papir i våre avtaler. Det kan velges mellom berøringsfrie eller manuelle løsninger.

Såpe

Seterens

Hånddesinfeksjon

Toalettrullholder

Håndtørk

Duft

Toalettrens

Sanitetsbindbeholder

Mulighet for tilpasninger

Hygieneservice

Hygieneservice - vårt ansvar

Vi har utplassert tusenvis av hygieneløsninger hos våre kunder. Regelmessig serviceoppfølging er helt sentralt for å sikre tilfredsstillende hygienestandard.

Ved hvert servicebesøk foretas sjekk av produkter, vareleveranser og ajourhold av lager. Vi foretar kostnadsfri reparasjon og/eller bytte av produkter samt utfører hasteservice i de tilfeller det er påkrevd.

Vi leverer alltid en Servicerapport som bekreftelse på utført service og vareleveranser.

Ønsker forslag til hygieneløsninger på toalettrom

Vi skal utføre presis og avtalt service, som vi er stolte av - hver gang!

Fyll ut informasjon og vi vil utarbeide et uforpliktende forslag til løsning og tilbud.

"*" indicates required fields

Address*