Hygiene satt i system!

Pålitelige hygieneløsninger og forbruksvarer som tilfredstiller helse- og miljøkrav bidrar til mindre irritasjon og en triveligere arbeidsdag. 

"Det mest besøkte rom" krever funksjonelle, tidsriktige løsninger.

Ansatte og gjester forventer at felles toalettrom både skal fungere og fremstå som hygienske. Produkter og forbruksvarer som tilfredsstiller brukernes krav til hygienestandard.

Pålitelige hygieneløsninger og forbruksvarer som tilfredsstiller helse- og miljøkrav bidrar til mindre irritasjon og en triveligere arbeidsdag.

Som trygghet for at alt fungerer inkluderes regelmessig serviceoppfølging og vareleveranser. Derved overlates ansvaret til oss.

Hygiene løsninger
Hygieneservice

Hygieneservice - for din trygghet!

Regelmessig serviceoppfølging er helt sentralt for å sikre tilfredstillende hygienestandard. Vi har utplassert tusenvis av hygieneløsninger hos våre kunder.

Ved hvert servicebesøk foretas sjekk av produkter, vareleveranser og ajourhold av lager. Vi foretar kostnadsfri reparasjon eller bytte av produkter samt utfører hasteservice i de tilfeller det er påkrevet.

Vi leverer alltid en servicerapport som bekreftelse på utført arbeid og vareleveranser - for din trygghet!

Trenger din bedrift hygiene tjenester?

Vi skal utføre presis og avtalt service, som vi er stolte av - hver gang!

Kontakt oss gjerne for et uforpliktende tilbud eller dersom dere har spørsmål vedrørende våre produkter eller tjenester.