skip to Main Content
Tlf. 67 17 76 60

"Regelmessig serviceoppfølging er helt sentralt for å sikre tilfredsstillende hygienestandard."

Regelmessig serviceoppfølging er helt sentralt for å sikre tilfredsstillende hygienestandard. Vi har utplassert tusenvis av hygieneløsninger hos våre kunder.

Ved hvert servicebesøk foretas sjekk av produkter, vareleveranser og ajourhold av lager. Vi foretar kostnadsfri reparasjon eller bytte av produkter samt utfører hasteservice i de tilfeller det er påkrevet.

Ved hvert servicebesøk leveres servicerapport som bekreftelse på utført arbeid og vareleveranser.

hygiene service info
TJENESTER

Back To Top