Inneklima og innemiljø

Trivsel på arbeidsplassen påvirkes både av luften vi puster inn og omgivelsene vi oppholder oss i. Å anskaffe planter til kontoret vil kunne sørge for et bedret inneklima og innemiljø og man vil oppleve flere dokumenterte fordeler, som:

  • Færre sykedager
  • Bedre trivsel
  • Positiv pause
  • Økt produktivitet
  • Bedre akustikk
  • Vi blir mindre stresset og mer motivert når vi omgir oss med planter, vann eller naturlige elementer.

Lange arbeidsdager innendørs i sterile omgivelser er hverdagen til mange nordmenn med kontorstillinger. Slik behøver det ikke nødvendigvis være. En helt ny studie viser at alle mennesker har en instinktiv trang til å være blant natur, slik mennesket har vært siden sine første dager på jorden. De mange timene vi tilbringer innendørs, avskåret fra naturen er fortsatt nokså nytt for oss, noe som for kroppene våre kan oppleves som både stressende og demotiverende.

Løsningen er å flytte naturen innenfor kontorets vegger

Planter er levende vekster og har en dokumentert effekt på oss mennesker, både psykisk og fysisk. Det ble oppdaget i en studie utført av NASA, hvor de forsket på tiltak som ville kunne forbedre luft og inneklima på romstasjoner. Resultatene hevdet at selv noen av de vanligste inneplantene kan hjelpe med å fjerne giftstoffer som benzen, formaldehyd og trikloretylen som kan virke irriterende på hud og slimhinner. Disse kjemikaliene benyttes bl.a. i byggematerialer, isolasjon, lim, maling, tekstiler, kosmetikk og desinfiserende væsker.

I tillegg til at alle planter fjerner karbondioksid og frigir oksygen, er det også noen planter som fjerner mange av de vanligste skadelige giftstoffene vi omgir oss med i hverdagen. Også jorden de er plantet i vil kunne bidra med rensing av luften.

– Selv én plante kan ha god effekt.

NASAs forskere anbefaler å ha minst én plante pr 10 kvadratmeter til å hjelpe med å redusere nivået av karbondioksid og rense luften. De plantene som effektivt også fjerner giftstoffer, kaller vi
«superplanter».

– Superplantene som fjerner de skadelige giftstoffene vi omgir oss med