Fordeler, Planter, Tjenester

Planteservice på arbeidsplassen

Hva er planteservice og hvordan fungerer det?

Planteservice satt i system, innebærer regelmessig oppfølging og enhver form for pleie av utplasserte planteløsninger. Det er deres garanti for at kvaliteten på plantene alltid er av best mulig kvalitet!

Dersom deres virksomhet vurderer planteservice på arbeidsplassen vil en avtale om service og vedlikehold med oss i Servix Plantedekor AS kunne være tidsbesparende for de ansatte og frigi ressurser til virksomhetens øvrige oppgaver.

Tjenesten omfatter bl.a.:

  • Vanning, gjødsling og etterfylling av jord
  • Beskjæring, oppbinding og fjerning av dødt bladverk
  • Rengjøring av både planter og potter
  • Kontroll av plantesykdommer og garanti for at eventuelle planter som dør og/eller viser tydelige tegn på mistrivsel, byttes kostnadsfritt.
  • Regelmessig service og vedlikehold hver 3. uke og/eller etter plantenes behov.
planteservice personell

Det vil alltid være 1-2 faste servicemedarbeidere (ut ifra størrelsesomfang på planteparken) som tar seg av planteløsningene, for å sikre gode relasjoner og samarbeid på lang sikt.

Etter ethvert servicebesøk leveres servicerapport som bekreftelse på utført arbeid.

Kontakt en av våre konsulenter for tilbud på service og vedlikeholdsavtale for overtakelse av eksisterende plantepark eller løsningsforslag på etablering av ny planteløsning inkludert planteservice.

Hva er våre kvalitetsstandarder?

Vi legger stor vekt på å opprettholde kvaliteten på de utplasserte planteløsningene og sikre verdien og idéen som ligger til grunn for plantekonseptet også følges opp. Vi utfører derfor i tillegg til regelmessig service også løpende kvalitetskontroll i form av konsulentbesøk i samråd med kundens kontaktperson.

Planteservice sikrer at kvaliteten på plantene alltid er av best mulig kvalitet!

Vårt garantisystem

Faglig kvalifikasjon

Alle våre planteforvaltere har deltatt og bestått kurs innen Nordic Greens (bransjeorganisasjon) utdanning av servicegartnere. Enhver medarbeider har plettfri vandel, høy faglig kompetanse og har gjennomført interne og eksterne opplæringsprogram.

Produkt

Ethvert produkt skal tilfredsstille kundens krav til funksjonalitet, design og hygiene. Kun pålitelige, anerkjente leverandører, som leverer driftssikre løsninger velges.

Plante

Planter levert av Servix Plantedekor AS, som visner og/eller dør, byttes kostnadsfritt. Eventuelt vil en felles gjennomgang av eksisterende plantepark gjennomgås med leverandør og kunde til stedet, hvor en «karantenetid» blir satt. Og evt. i fellesskap bestemt om hvilke planter som burde byttes.

Responstid

Servix fokuserer på kundeservice, og derfor har alle våre kunder faste medarbeidere. Det gjelder planteforvaltere på stedet, samt en fast kundekonsulent på kontoret. Dermed oppnås rask responstid, og hastesaker prioriteres. 

Plantevernmidler

Alle plantevernmidler er godkjent etter Mattilsynets krav og skal ikke medføre allergi og ubehag.

Hva koster en avtale om planteservice?

Pris for service og vedlikeholdsoppdrag avhenger av antallet planter som utgjør omfanget av planteløsningen. Hvilken avtaletype man har valgt (leie-service eller kjøp-service) gir også prisforskjeller.

Kontakt en av våre konsulenter for tilbud på service og vedlikeholdsavtale for overtakelse av eksisterende plantepark eller løsningsforslag på etablering av ny planteløsning inkludert planteservice.