Fordeler, Mosevegg, Produkt

Derfor burde alle ha mosevegg på arbeidsplassen!

Mose som benyttes til mosevegg

Det er ingen tvil om at mosevegg er blitt et svært populært dekorasjonsmateriale. I tillegg til å skape triveligere oppholdsrom, kan mosevegg også forbedre miljøet på arbeidsplassen og gjøre oss mer kreative.

Hva er egentlig mose og hvorfor er det så viktig for oss?

Før vi startet trenden med mosevegg var mose antakelig den første planten som vokste på jorden. Det er funnet bevis på mose hele 450 millioner år tilbake (ref. Moseklubben.com). Mose er en fellesbetegnelse for tre plantegrupper. Små, grønne landplanter uten røtter og blomst (Ref. naturhistorisk museum, Moser, 11.2.16) I Norge har vi ifølge store norske leksikon ca 1.100 mosearter, mens det på verdensbasis er hele 20.000 arter. Mosen finner vi bl.a. på myr, i fjellvegetasjon og i de arktiske strøk. Den spiller også en viktig rolle i mange økosystemer, da den har en unik egenskap å hurtig kunne absorbere og lagre store mengder vann over en kort periode, ved f.eks kraftig nedbør og deretter langsomt gi slipp på det. I mange tilfeller er mosen også bedre miljøindikatorer enn planter.

stubbe med mose

Før i tiden ble mose bl.a. benyttet som isolasjon til å tette sprekkene i laftede hus, rundt piper og i kombinasjon med tjære til å tette båter. På grunn av sin medisinske, antibiotiske egenskaper benyttet man mose som komponent i bleier og til sårbinding fra middelalderen. Frem til 1. verdenskrig, da dette visstnok fungerte antiseptisk og helende.

I dag benytter vi mose til varierende oppgaver. Fra dekorasjon og maltrøyking av Skotsk Whiskey til mer alvorlige oppgaver som å overvåke nedfallet av tungmetaller og andre undersøkelser av luftforurensning.

mose til mosevegg

Hvordan kan mose forbedre arbeidsmiljøet?

Mange av oss er gjerne kjent med uønsket støy på arbeidsplassen, spesielt i åpne landskap. Vi blir raskt forstyrret og ufokuserte, irritable og slitne av å konsentrere oss om å utelukke lyder fra omgivelsene.

På arbeidstilsynets hjemmesider står det: “Arbeidsgiver skal sikre at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig. Dette gjelder også i hvilken grad støy påvirker arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd.” Støy kan også være helsefarlig ved å bidra til bl.a økt stress, selv når lydnivået er relativt lavt, irritere, være trettende og redusere konsentrasjonsevnen og oppmerksomheten. Dette kan igjen føre til at vi gjerne oftere gjør feil og øker risikoen for ulykker – satt veldig på spissen. (Du kan lese mer om regelverk vdr støy på arbeidsplassen på Arbeidstilsynets hjemmesider .)

sort-hvitt bilde med kontoransatte

Så, hvordan løser vi problemet med vandrende støy i store arbeidslokaler, når trenden for åpne kontorlandskaper ikke viser tegn til å snu?

Mosevegg kan forbedre akustikk!

Et godt alternativ er å installere mosevegg eller frittstående moduler. Dette vil kunne forbedre akustikk i rom med f.eks åpne kontorlandskap, fellesarealer og sosiale soner hvor flere oppholder seg samtidig. Mose kan nemlig absorbere lyd og virker derfor lyddempende i de utplasserte områdene. Best effekt får man ved å dekke større flater, men også mindre dekorelementer med mose har vist seg å gi effekt.

  • Den grønne fargen og teksturen i mosen minner oss på skogen og  naturen utenfor kontorveggene.
  • Dette gjør oss gjerne mer avslappet, balanserte og skaper følelsen av ro, likevekt og trivsel.
  • Grønt er også en farge som er behagelig for øyet og kan virke nøytraliserende i et hektisk miljø.

Kontakt oss for anskaffelse av grønne mosevegger til deres bedrift!

Mosevegger, mosebilder og mosemoduler

Hvordan bevarer vi mosens utseende og kvalitet innendørs?

Mosen vi benytter til mosevegg behandles med miljøvennlige, nedbrytbare kjemikalier, som bevarer mosens naturlige farge og myke struktur i flere år. Dette gjør den til et enkelt produkt å jobbe med, et allsidig produkt som kan benyttes til flere formål.

Behandlet mose er det beste valget når man ser etter en nærmest vedlikeholdsfri, grønn vegg, som mosevegg til f.eks kontoret, resepsjon og ankomstområder.  Den stiller ingen krav til lys- eller vannkilde og kan derfor benyttes til dekorasjon i rom hvor levende planter ikke er mulig. Men, for at mosen ikke skal miste sin kvalitet er det viktig at det ikke er alt for lav eller høy luftkvalitet.

Vi har jobbet opp en god erfaring med mosevegg av forskjellig slag. Vi hjelper gjerne til med skreddersydde løsninger for våre kunder.

Dersom det er ønskelig å få tilsendt tilbud eller mer informasjon om moseproduktene vi leverer, vennligst fyll inn kontaktskjemaet under.

Kontakt oss gjerne direkte via telefon 67 17 76 60 eller mail til  salg@servix.no