Fordeler, Planter

Dette er de beste grønne planter for bedre luftkvalitet på jobben!

Produkter grønne planter til kontor

Trivsel på arbeidsplassen påvirkes både av luften vi puster inn og omgivelsene vi oppholder oss i. Ved å anskaffe grønne planter, såkalte “superplanter” til kontoret vil man kunne bedre inneklima og innemiljø og oppleve flere dokumenterte fordeler grunnet bedret luftkvalitet.

  • Færre sykedager
  • Bedre trivsel
  • Positiv pause i grønne omgivelser
  • Økt produktivitet
  • Bedre akustikk

Mindre stress og mer motivasjon med grønne planter

Lange arbeidsdager innendørs i sterile omgivelser er hverdagen til mange nordmenn med kontorstillinger. Slik behøver det ikke nødvendigvis være. En helt ny studie viser at alle mennesker har en instinktiv trang til å være blant natur, slik mennesket har vært siden sine første dager på jorden.

De mange timene vi tilbringer innendørs, avskåret fra naturen er fortsatt nokså nytt for oss, noe som for kroppene våre kan oppleves som både stressende og demotiverende. Vi blir derfor mindre stresset og mer motivert når vi omgir oss med planter, vann eller naturlige elementer.

Flytt naturen innenfor kontorets vegger

Grønne planter er levende vekster og har en dokumentert effekt på oss mennesker, både psykisk og fysisk. Det ble oppdaget i en studie utført av NASA, hvor de forsket på tiltak som ville kunne forbedre luft og inneklima på romstasjoner.

Resultatene hevdet at selv noen av de vanligste inneplantene kan hjelpe med å fjerne giftstoffer som benzen, formaldehyd og trikloretylen som kan virke irriterende på hud og slimhinner. Disse kjemikaliene benyttes bl.a. i byggematerialer, isolasjon, lim, maling, tekstiler,  kosmetikk og desinfiserende væsker.

Ved enhver tilbakeflytting til nyrenoverte kontorlokaler, vil faktisk anskaffelse av store, grønne planter kunne rense luften fri for giftstoffer raskere enn om man lar være. Dette vil ikke bare belønne de ansatte med hyggelige omgivelser men også bedre luftkvalitet, som igjen fører til høyere arbeidskapasitet.  

Planter som gir bedre inneklima og arbeidsmiljø

Selv én grønn plante kan ha god effekt.

I tillegg til at alle grønne planter fjerner karbondioksid og frigir oksygen, er det også noen planter som fjerner mange av de vanligste skadelige giftstoffene vi omgir oss med i hverdagen. Også jorden de er plantet i vil kunne bidra med rensing av luften.

Superpanter som fjerner de skadelige giftstoffene vi omgir oss med

NASAs forskere anbefaler å ha minst én grønn plante pr 10 kvadratmeter til å hjelpe med å redusere nivået av karbondioksid og rense luften. De plantene som effektivt også fjerner giftstoffer, kaller vi «superplanter».

Dersom det er ønskelig å få tilsendt tilbud eller mer informasjon om planteløsningene vi leverer, vennligst fyll inn kontaktskjemaet under.

Kontakt oss gjerne direkte via telefon 67 17 76 60 eller mail til  salg@servix.no